Як скласти відзив в суд на позовну заяву. Зразок 2024

ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

  1. Вступна частина

1. Назва суду
2. ПІБ позивача
3. Місце проживання позивача
4. ПІБ відповідача
5. Місце проживання відповідача

Mayorov V1 1 ukr

  1. Опис позовної заяви

1. Короткий виклад змісту позовної заяви
2. Вказівка на обставини, з якими відповідач не погоджується

  1. Виклад заперечень проти позову

1. Детальний опис заперечень проти позовних вимог
2. Посилання на нормативно-правові акти та докази, що підтверджують позицію відповідача

  1. Зустрічний позов (за наявності)

1. Виклад зустрічних позовних вимог
2. Посилання на нормативно-правові акти та докази, що підтверджують позицію відповідача

  1. Прохальна частина

1. Прохання до суду про повне або часткове задоволення заперечень відповідача
2. Прохання до суду про відмову у задоволенні позову
3. Прохання до суду про задоволення зустрічного позову (за наявності)

  1. Додатки

1. Копія відзиву
2. Докази, що підтверджують позицію відповідача
3. Відзив на зустрічний позов (за наявності)

  1. Підпис

1. Дата
2. ПІБ відповідача
3. Підпис відповідача

Відзив на позовну заяву має бути поданий до суду в установлений законом термін.
Відзив має бути підписаний відповідачем або його представником.


До відзиву мають бути додані докази, що підтверджують позицію відповідача.
Зразок відзиву на позовну заяву можна знайти на вебсайтах судів або юридичних компаній.

Рекомендується також проконсультуватися з юристом для отримання допомоги у складанні відзиву на позовну заяву.

 

ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 20.11.2023 у справі №760/20321/23 позовну заяву ______ до Державного підприємства «Сетам», приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Крайчинського Сергія Станіславовича, Камінської Інни Володимирівни про скасування права власності  - прийнято до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження у справі.

Крім того, зазначеною ухвалою суд постановив: Здійснити розгляд справи без повідомлення (виклику) сторінза наявними у справі матеріалами та визначив відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву та клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Оскільки ухвалу про відкриття провадження у справі та позовну заяву з доданими матеріалами відповідач -3 не отримувала по  пошті  а її представник – адвокат Горлатий О.В. ознайомився з матеріалами справи лише 26.01.2024 в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва, то останнім п’ятнадцятим днем для подачі відзиву на позов є саме 09.02.2024.

2. Вимоги Позивача сторона Відповідача -3 не визнає повністю з огляду на таке:

Так, згідно змісту позовних вимог, Позивач просить суд: 

  • Визнати недійсним та скасувати акт про реалізацію предмета іпотеки: квартири №5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, ______, складений та затверджений 25 травня 2021 р. приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Крайчинським С.С. у виконавчому провадженні №______, покупцем квартири №5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ______, за яким стало ТзОВ «Маркет нерухомості 2019».
  • Визнати недійсним та скасувати свідоцтво про придбання майна: квартири №5, що знаходиться за адресою: м. Київ, ______, з електронних торгів, яке видане 08 червня 20021 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавська М.А. та зареєстроване в реєстрі за №______власником квартири №______, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, буд.______, за яким стало ТзОВ «Маркет нерухомості 2019».

В роз’ясненнях, викладених у Постанові Пленуму Верховного Суду України N 2 від 12.06.2009 р. «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» зазначено, що суди мають звертати особливу увагу, зокрема, на те, що у позовній заяві повинні не лише міститися позовні вимоги, а й бути викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і зазначені докази, що підтверджують кожну обставину.

Зміст позовних вимог — це певна форма захисту, яку просить позивач від суду. Під підставами позову, як вказує Верховний Суд України, слід розуміти обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги. Виклад обставин та підстав також необхідний для визначення тотожності позову, захисту відповідача від позову, зміни позову позивачем і, найголовніше, — для визначення предмета доказування по даній справі.

Як зазначає позивачка, ______по бул. Вацлава Гавела в м. Києві нібито відповідає критеріям, визначеним Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», оскільки кредит був наданий в іноземній валюті для споживчих цілей та спірна квартира є єдиним постійним місцем її проживання.

Отже, позовні вимоги обґрунтовані тим, що продаж спірної квартири ______по бул. Вацлава Гавела в м. Києві, є незаконним  через нібито порушення ДП «СЕТАМ» встановленої Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Пунктом 1 ст. 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» визначено, що протягом дії цього Закону не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

Поняття «мораторій» у цивільному законодавстві визначається як відстрочення виконання зобов'язання (п. 2 ч. 1 ст. 263 ЦК України), що повною мірою відповідає лексичному значенню цього слова, яке розкривається в тлумачному словнику української мови.

Отже, мораторій є відстроченням виконання зобов'язання, а не звільнення від його виконання. Відтак мораторій на стягнення майна, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, установлений Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», не позбавляє кредитора права на звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) у випадку невиконання боржником зобов'язань за договором, а лише тимчасово забороняє примусово стягувати (відчужувати без згоди власника) зазначене майно.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 14 березня 2018 року в справі № ______Зазначені обставини були предметом розгляду Солом’янським районним судом м. Києва  справи №______за позовом ______до Державного підприємства «Сетам», приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Крайчинського Сергія Станіславовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет нерухомості-2019» про визнання електронних торгів недійсними, що підтверджується рішенням цього суду від 14.12.2022.

Зокрема, рішенням Солом’янського районного суду м. Києва встановлено, що: 

«З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.05.2021 яку додано до позовної заяви, вбачається, що ______має у власності 1/3 частини квартири ______Право власності на зазначену частину квартири було зареєстрованого за позивачем з 16.02.2006 року, тобто до моменту отримання кредитних коштів за договором про надання споживчого кредиту від 21.11.2007 року, та не припинилось до моменту звернення стягнення на квартиру ______по бул. Вацлава Гавела в м. Києві – 12.05.2021 року.

Крім того, доводи позивача стосовно того, що спірна квартира є єдиним постійним місцем її проживання, спростовуються ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 21.01.2021 року, якою встановлено, що у квартирі ______по бул. Вацлава Гавела в м. Києві проживають орендарі.(копія ухвали додається)

Таким чином, квартира ______по бул. Вацлава Гавела в м. Києві, що виступає як забезпечення зобов'язань за споживчим кредитом, наданим в іноземній валюті, не використовується позивачем як єдине місце постійного проживання, тому таке нерухоме майно не підпадає під дію Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Відповідно до ч.4 ст.83 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

За таких обставин, твердження позивача про те, що спірна квартира______по бул. Вацлава Гавела в м. Києві, на момент продажу була єдиним постійним місцем проживання позивача не відповідає дійсним обставинам справи.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 ЦПК України-,

ПРОШУ:

Відмовити в задоволенні позовних вимог у справі №______позовом ______до Державного підприємства «Сетам», приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Крайчинського Сергія Станіславовича, Камінської Інни Володимирівни про скасування права власності - в повному обсязі.

Додаток: копії.