Як правильно скласти розписку (зразок)

Якщо у вас виникла ситуація, коли гроші ви позичили але договір позики не уклали, проте у вас є розписка від вашого позичальника наступного змісту: « я винен грошові кошти і зобов'язаний повернути до відповідної дати або до закінчення відповідного строку...» не спішіть її недооцінювати оскільки саме наявність такої розписки і допоможе вам в майбутньому отримати свої кошти назад.Так відповідно до норм чинного законодавства договір є укладеним в письмові формі, якщо його зміст відповідно до частин першої та другої статті 207 Цивільного Кодексу України зафіксований або в листі, телеграмі, факсі або у будь-якому іншому документі якщо він підписаний обома або ж однією стороною правочину. Під це визначення і підпадає розписка, яка власноручно написана та підписана позичальником і передана позикодавцю.

Так розписка, про отримання певної грошової суми в гривнях, доларах США або ж у будь якій іншій валюті в борг, від іншої особи є документом який по-перше засвідчує факт укладення договору позики, а по-друге: підтверджує отримання від позикодавця певної суми грошових коштів. Окрім цього наявність розписки свідчить і про те, що сторони погодили усі умови договору.

В судовій практиці, яка склалася на даний час суди чітко зазначають, що письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, а й факту передачі грошової суми позичальнику.

Таким чином, навіть якщо у вас відсутній письмовий договір позики або ж він був втрачений, наявність розписки вже підтверджує те, що між вами та вашим боржником виникли позикові відносини і як наслідок факт отримання боржником коштів за договором позики та зобов'язання повернути ці кошти в строк визначений в самій розписці.

Вказане підтверджується і чинним законодавством відповідно до якого ― підтвердженням укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Тобто, у разі не виконання умов повернення грошових коштів у строк визначений в розписці написаній боржником у вас є всі законні підстави для звернення з позов про стягнення заборгованості за договором позики до суду.

Також ми б хотіли звернути увагу на деякі важливі моменти при укладенні розписки для того щоб в подальшому ви не залишилися в програші. Насамперед розписку повинен написати власноручно боржник та завірити її своїм підписом та вказати дату оформлення, в розписці повинні бути прописані умови договору позики, це зокрема: сума яку боржник отримує у вас, також в розписці ви можете передбачити проценти за користування вашими грошовими коштами та штрафні санкції, які будуть застосовуватися до боржника, якщо він вчасно не повертатиме борг.

Слід не забувати і про паспортні дані, дату народження та ідентифікаційний код боржника, аби в подальшому вам було набагато зручніше ідентифікувати вашого боржника. Також важливим моментом є сам зміст розписки з чітко зазначеними слова позичальника про факт отримання грошових коштів та зобов'язання повернути грошові кошти.

Ну і не менш важливою умовою є строк в межах якого вам повинні бути повернуті грошові кошти, це може бути як чітко зазначена дата повернення, вказівка на дату чи обставину з настанням якої гроші повинні бути повернуті (до прикладу до кінця місяця, року і тд.) або ж строк виконання повинен наступити з моменту пред'явлення вимоги про повернення коштів.

Наголошуємо, що у разі коли ваш боржник в зазначений строк не повертає вам кошти, уникає вас та спеціально відстрочує час повернення коштів, радимо вам не затягувати та не зволікати а одразу звертатися до суду, оскілки як відомо строк позовної давності в межах якого ви маєте можливість звернутися до суду з вимогою повернути ваші гроші становить три роки.

Таким чином для того щоб підтвердити свої порушені права внаслідок не повернення у відповідний строк грошових коштів наданих вами позичальнику, вам потрібно оригінал розписки написаної власноручно позичальником. Існування розписки надасть змогу суду виявити справжню правову природу укладеного договору, а також надати оцінку всім наявним доказам і як наслідок прийняти позитивне рішення на вашу користь.