Відповідь на претензію кредитора з приводу стягнення коштів (іпотека)

Особливості цієї справи полягає в том, що кредитор, який є одночасно іпотекодержателем, вимагає від боржника повернення боргу у розмірі 1 400 000 доларів США. Вказана сума боргу не відповідає дійсності, оскільки кредитор нарахував проценти та неустойку після строку спливу кредитного зобов’язання.

Крім того, кредитор нарахував проценти в розмірі облікової ставки НБУ на тіло кредиту в доларах, а відповідно до практики Верховного Суду – це заборонено.

По нашим підрахункам, боржник винен кредитору всього 50 000 доларів. Особливість в тому, що кредитор не хоче отримувати грошові кошти та уникає зустрічі з боржником. Тобто, фактично, відбувається прострочка кредитора, в результаті якою, кредитор втрачає право на нарахування неустойки на період прострочки.

Mayorov V1 1 ukr

Відповідно до ст. 613 ЦКУ, кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства або випливають із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку.

Боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує відсотки за час прострочення кредитора.

За таких обставин, ми розглядає можливість внесення боргу на депозит нотаріуса та зверненням в суд з вимогою припинити основне кредитне зобов’язання та припинити похідне зобов’язання – іпотеку.

Якщо кредитор отримає право власності у позасудовому порядку по ст. 37 або ст. 38 ЗУ “Про іпотеку”, боржник має право отримати різницю між сумою боргу та вартістю предмету іпотеки, а це становить майже 150 000 доларів США.

Зразок відповіді на претензію

Кредитор:_______________

Боржник-1: ______________

Відповідь на вимогу від 19 лютого 2024 року про усунення порушення виконання зобов'язань з повернення боргу за Договором позики

Я, ________ отримав вимогу про усунення порушення по Договору позики від 18 лютого 2015 року, відповідно до якої, позикодавець вимагає:

  1. 1. Сплатити борг за Договором позики від 18 лютого 2015 року у визначеному мною розмірі в сумі 1 423 556 (один мільйон чотириста двадцять три тисячі пʼятсот пʼятдесят шість) доларів США;
  2. 2. Повідомити мене зручні для вас час і місце - або інший спосіб сплати мені боргу безпосередньо за вказаною в реквізитах цієї Вимоги поштовою адресою письмово та/або телефоном за номером +3______ ;
  1. 3. Не зволікати із розглядом цієї Вимоги і виконати її в якнайкоротший термін - або направити свої обгрунтовані заперечення проти неї з посиланням на докази щодо кожної наведеної в таких запереченнях обставини та/або докази виконання зобовʼязань переді мною в розмірі, більшому, аніж це зазначено в цій Вимозі;
  2. 4. Виселитися з квартири №___________.

З приводу сплати боргу сумі 1 423 556 (один мільйон чотириста двадцять три тисячі пʼятсот пʼятдесят шість) доларів США.

18 лютого 2015 року ----, передала Вам, , в позику 52 000 (пʼятдесят дві тисячі) доларів США строком до 18 лютого 2016 року.

Строк виконання зобов’язання становить 18 лютого 2016 року. Відповідно до законодавства та судової практики, після 18 лютого 2016 року, кредитор НЕ МАЄ право нараховувати проценти та неустойки.

Після закінчення строку повернення кредитного договору, кредитор не має право нараховувати проценти та неустойку, оскільки наслідками настання строку виконання кредитного зобов’язання в повному обсязі є припинення нарахування процентів кредитором - цей висновок визначений в Постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018р. по справі № 444/9519/12 (провадження № 14-10 цс 18), пункт 91 якої визначає: «після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред'явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється». Вказана судова практика є сталою та систематично застосовується.
Враховуючі викладене, ви не маєте право нараховувати проценти та неустойку після 18 лютого 2015 року, про що відомо вашим юристам.

З приводу повідомлення мене зручні для вас час і місце - або інший спосіб сплати мені боргу.

У вимозі від 19 лютого 2024 року відсутні реквізити для сплати боргу, хоч ви і зазначаєте, що реквізити наявні. Тобто, ви свідомо затягуєте можливість погашення заборгованості.

У вимозі ви не врахували додаткове погашення боргу у сумі 500 (п'ятсот) доларів США та 179 (сто сімдесят дев'ять) доларів США (докази у нас в наявності).

З приводу застосування позасудового порядку про стягнення на предмет іпотеки.

Враховуючи, що кредитор обмежений строком нарахування процентів на неустойки по договору позики, та те, що вартість квартири значно перевищує вказану суму, то в цьому випадку застосовується ч. 5 ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до якої Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність або спеціальне майнове право на нього за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності (спеціального майнового права) на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов’язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя.

Таким чином, у випадку застосування позасудовий порядок, іпотекодавці мають право звернутись до суду про стягнення різниці від ринкової вартості предмету іпотеки та загальної заборгованості. Ринкова вартість предмету іпотеки на 11 березня 2024 року становить 200 000 (двісті тисяч) доларів США.

Звертаю вашу увагу, що внесення на депозит нотаріуса боргу у розмірі на 18 лютого 2016 року, надасть право позичальникам на припинення грошового зобов'язання та договору іпотеки у судовому порядку з компенсацією правничої допомоги. Правнича допомога також компенсується у випадку стягнення з вас різниці між ринковою вартістю предмету іпотеки та боргу у розмірі на 18 лютого 2016 року.

Крім того, просимо вважати цю відповідь заявою про застосування позовної давності, як на стягнення боргу (проценти, неустойка, та інші нарахування), так і стягнення на предмет іпотеки (проценти, неустойка, та інші нарахування).

Крім того, ви відмовились від позовних вимог про стягнення на предмет іпотеки. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03 липня 2019 року по справі № _ вказана вимога була затверджена.

Відповідь прошу надіслати на адресу: м. Київ, _ 13 березня 2024 року