Списання боргів 2024. Відкриття провадження (банкрутство фізособи)

Згідно з Законом про банкрутство, направити заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство має право тільки громадянин, що має заборгованість перед кредитними установами. Крім того, при поданні клопотання необхідно мати чіткі підстави для визнання фізичної особи неплатоспроможною.

Закон про неспроможність (банкрутство) вказує наступні підстави для відкриття діловодства про неплатоспроможність:

• Наявність боргу в обсязі від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
• Заявник не може обслуговувати половину боргу в сукупності всіх кредитів.
• Наявність постанови приватного або державного виконавця про відсутність цінного майна.
• Інші підстави, які обумовлюють неплатоспроможність в майбутньому.

Mayorov V1 1 ukr

Щоб заява була прийнята, необхідно зібрати пакет документації, а саме:


• Доручення.

• Довідки та документи, які вказують на наявність / відсутність у заявника статусу підприємця.

• Чіткий перелік кредиторів із зазначенням сумарного обсягу заборгованості. Крім того, потрібно розписати по кожному кредитору інформацію про найменування, місцезнаходження, адреси, ідентифікаційні коди платника податків, паспортні дані, а також конкретну суму боргу і неустойки.

• Опис майна, що перебуває у власності боржника. Крім того, вказується місцезнаходження або зберігання власності.

• Ксерокопії документів, що підтверджують майнові права на власність боржника.

• Список власності, яка знаходиться в заставі (іпотеці). Також вказується місце розташування, вартість майна, у тому числі довідкову інформацію про кредитні установи, на користь яких відчужується майно.

• Ксерокопії документів про проведені операції з нерухомістю, цінними паперами, частками в бізнесі і іншим майном протягом року до подачі заяви про банкрутство.

• Інформація про рахунки заявника, які відкриті не тільки в банках України, а й за кордоном. Вказуються реквізити й баланс.

• Ксерокопія трудової книжки.

• Інформація про роботодавця.

• Декларація про майновий стан боржника за 3 роки (за кожен - окремо). Документ містить відомості про майно, доходи, витрати боржника і членів його родини.

• Документ, підтверджуючий оплату за виконання повноважень особи, що буде керувати реструктуризацією три місяці.

• Довідка про наявність або відсутність судимості за вчинення економічного злочину.

• Інша документація.


Крім зазначеної вище документації, до заяви додається план реструктуризації.

Однак надання повного пакета документів не гарантує прийняття заяви про банкрутство судовою інстанцією. Законодавство встановлює чіткий перелік причин, за яких клопотання не розглядається Господарським судом.

sidorova b

Господарський суд може не прийняти заяву про порушення справи про банкрутство за наявністю таких обставин:


• Діловодство про банкрутство неприпустимо по законодавству.
• Заяву подано до неосудного Господарського суду.
• Діловодство щодо заявника вже розпочато.
• Підприємницька діяльність цивільної особи припинена.
• Заявлені до боржника вимоги не є безперечними.
• Застава власності боржника задовольняє вимоги кредитора.
• Відносно боржника затверджений план санації.

Крім перерахованих вище обставин, суд правомочний вжити спеціальні заходи для повернення клопотання заявнику без розгляду в ситуаціях:


• Клопотання підписано особою, яка не є правомочною його підписувати.
• Не вказана посада особи, шо підписує заяву.
• Зміст вимог не відповідає законодавству.
• Відсутні документи, що свідчать про сплату державного мита.


Таким чином, приймаючи клопотання від заявника про порушення справи про банкрутство, суддя вирішує питання наявності підстав для відмови в прийнятті. Також суд має право повернути заяву без розгляду.


При відсутності підстав для відмови прийняти клопотання суд розглядає заяву. Крім того, не пізніше п'яти днів з дня прийняття клопотання, суд виносить ухвалу, де відображена інформація:


• Коли буде проводитися підготовче засідання.
• ПІБ арбітражного керівника (він визначається автоматично системою з єдиного реєстру).


Крім того, ухвала суду може вирішувати питання про зобов'язання заявника чи інших осіб з надання додаткової інформації для здійснення процедури банкрутства, а також заборонити боржнику відчужувати основні засоби.


Визначення судової інстанції про прийняття клопотання надсилається: учасникам справи, до органів виконавчої служби за місцем реєстрації заявника, державному реєстратору, а також арбітражному керівникові.


Таким чином, особливості розгляду справ про банкрутство роблять процедуру визнання громадянина неплатоспроможним важкою і обтяженою масою нюансів. Крім того, початок провадження у справі про неплатоспроможність тягне за собою негативні наслідки для боржника, наприклад, арешт власності або заборону займатися певними видами діяльності. Детальніше з процедурою визнання фіз.особи неплатоспроможною Ви можете ознайомитися у відповідних розділах на нашому сайті.

vechera final